Technologia separacji

Drukuj
Technologia separacji (detal – kształtka, kształtka – detal)

W celu zapewnienia maksymalnej skuteczności procesy technologii wibracyjnej wymagają zastosowania zaawansowanej metody separacji detali od środków technologicznych. Firma Rosler stosuje poniższe metody separacji :

sita

- sita z odpowiednio ustaloną średnicą otworów

- sita prętowe

- odwrotna separacja

- separacje magnetyczne
odwrotna