• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Środki technologiczne

Email Drukuj PDF
Środki technologiczne

  pdf
Katalog Środków Technologicznych


Szlifowanie, gratowanie i polerowanie przy zastosowaniu techniki obróbki luźnym ścierniwem oprócz urządzeń wymaga odpowiedniego doboru i stałych dostaw środków technologicznych. Proces obróbki powierzchni detali odbywa się przez bezpośrednie oddziaływanie kształtek wykonanych z odpowiedniego materiału o odpowiednim kształcie, w środowisku wodnym z dodatkiem właściwych preparatów chemicznych. 

rodki technologiczne

Grupy środków technologicznych to: 


?         kształtki ceramiczne i tworzywowe, 

?         płyny technologiczne

?         metalowe lub szklane luźne ścierniwo, 

?         media osuszające, 

?         płyny wspomagające, 

 
 

Kształtki ceramiczne i tworzywowe

Materiał z jakiego wykonana jest kształtka wpływa na poziom jej oddziaływania szlifującego. Generalnie kształtki ceramiczne służą do gratowania, szlifowania, zaokrąglania krawędzi i wstępnego polerowania, a kształtki tworzywowe do dokładnego szlifowania, polerowania, wygładzania oraz wybłyszczania. Pod względem kształtu należy tak dobrać geometrię ścierniwa, aby mogły dosięgnąć wszystkich krawędzi wymagających obróbki. Wielkość kształtki wpływa na wydajność i dokładność obróbki - im większa i cięższa kształtka, tym większa wydajność i mniej dokładny efekt oczyszczania. Celem osiągnięcia odpowiednich efektów, wsad ścierniwa - w określonych technologiach - może stanowić mieszaninę kształtek o różnych wielkościach i kształtach. 


Płyny technologiczne

Preparaty chemiczne dodawane do wody dozowanej do zbiornika podczas obróbki wibrościernej aktywnie wpływają na przebiegający proces. W zależności od potrzeb mogą być stosowane środki odtłuszczające, powierzchniowoczynne, antykorozyjne lub szlifujące. Preparaty chemiczne występują w postaci płynów, proszków lub past. 

 
Medium osuszające

Medium osuszające "Supervelat" jest to specjalnie spreparowane ziarno kukurydzy o wyglądzie i konsystencji pokruszonego korka. Środek ten znajduje zastosowanie np. w suszarkach kołowych produkcji firmy Rősler.

 
Środki wspomagające

Koagulatory oraz oczyszczacze proszkowe służą do sorpcji zanieczyszczeń organicznych, wytrącania metali ciężkich i ich związków oraz emulsji z wód technologicznych przed procesem odwirowania odpadów stałych. Znajdują one zastosowanie w procesie oczyszczania wód potechnologicznych w urządzeniach do recyrkulacji wody procesowej.