• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Separacja oleju

Email Drukuj PDF

 

Płynne media technologiczne (w szczególności stosowane do mycia) są zanieczyszczone olejem, emulsją lub innymi substancjami unoszącymi się na powierzchni wody. Usuwanie tych zanieczyszczeń poprawia jakość medium oraz wielokrotnie przedłuża jego żywotność, czyli użyteczność. Proste odolejacze (skimmery) typu PAL i DIK znajdują zastosowanie przy oczyszczaniu cieczy ustabilizowanej, ponieważ zbierają olej utrzymujący się na jej powierzchni. Takie urządzenia montuje się na krawędzi istniejącego zbiornika.

W pasowym odolejaczu typu PAL dolna rolka jest luźno zawieszona na pasie zbierającym i zanurzona w oczyszczanej cieczy, a górna napędzana silnikiem. Dzięki takiemu rozwiązaniu urządzenie może pracować w różnych zbiornikach, o różnej głębokości i różnej odległości lustra cieczy od krawędzi zbiornika. Zmiana odległości lustra cieczy od krawędzi, pod warunkiem, że luźna rolka jest stale zanurzona, nie wpływa na wydajność pracy urządzenia. Wysokość transportu oleju może wynosić do 2,5 m. Szybkość posuwu pasa (obrotu rolki napędowej) jest regulowana potencjometrem. Od szybkości posuwu zależy dokładność separacji oleju od cieczy - im większa szybkość posuwu tym więcej płynu (wody) jest zabierana przez pas wraz z olejem. Pas może być przystosowany do pracy w temperaturze do 90°C i pH 13-2,5. Wydajność odolejacza PAL-1 wynosi ok. 40 litrów zbieranego oleju na godzinę. Wydajność może być zwiększona przez zamontowanie podwójnych rolek i dwóch pasów na jednej osi napędowej (PAL-2).

W dyskowym odolejaczu typu DIK wydajność pracy zależy od stałości wysokości lustra cieczy. Elementem zbierającym olej z powierzchni jest okrągły dysk stalowy, a przy zmianie odległości lustra od krawędzi zbiornika zmienia się stopień zanurzenia dysku w cieczy. Maksymalna wydajność urządzenia to ok. 5 l separowanego oleju na godzinę. Prędkość obrotowa dysku jest regulowana.

Do ciągłej separacji - w szczególności w sytuacjach, gdy ciecz nie jest ustabilizowana - służy przelotowy separator oleju typu PSO. Zanieczyszczony płyn jest przepompowywany ze zbiornika użytkownika do wanny separatora z wydajnością 350 l/godz. (PSO-350) lub 1000 l/godz. (PSO-1000). Następnie ciecz przepływa przez zespół baterii lamelkowych, gdzie dochodzi do oddzielenia oleju wypływającego na powierzchnię oraz zanieczyszczeń stałych i szlamu opadających na dno wanny. Olej jest usuwany z powierzchni za pomocą odolejacza pasowego typu PAL-1 lub DIK. Oczyszczony płyn grawitacyjnie wypływa do zbiornika użytkownika lub do innego zasobnika.