• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Oczyszczanie ścieków przemysłowych

Email Drukuj PDF

 

Oferujemy proste oczyszczalnie przemysłowych ścieków technologicznych. Są to wsadowe (nieprzelotowe) urządzenia sorpcyjno-deemulgujące przeznaczone do degradacji odpadów ciekłych zanieczyszczonych emulsją, olejem, polimerami organicznymi, środkami powierzchniowo czynnymi, metalami ciężkimi, opiłkami metalowymi oraz szklanymi itp. W urządzeniach tych wykorzystany jest proces deemulgacji zanieczyszczeń przy użyciu nieorganicznych środków koagulujących i ich absorpcji w naturalnym absorbencie jakim jest bentonit, a następnie neutralizacji przy użyciu hydratu wapniowego. Szlam bentonitowy wraz z zanieczyszczeniami jest separowany przez osadzanie, odwadniany i usuwany. Likwidację mułu należy przeprowadzić w odpowiedni sposób w zależności od charakteru zanieczyszczeń.

Standardowe urządzenia są przeznaczone przede wszystkim do oczyszczania niewielkiej ilości ścieków, przy stosunkowo dużym i różnorodnym zanieczyszczeniu. Skuteczność oczyszczania jest zależna od stopnia zanieczyszczenia wody ściekowej (wsadu). Zwykłe osiągana jest skuteczność ok. 99% dla substancji ropopochodnych i nierozpuszczalnych oraz ok. 95% dla metali ciężkich. Niestandardowe oczyszczalnie przemysłowe są projektowane na podstawie dokładnych specyfikacji przedstawionych przez Klienta.

Oczyszczalnie cechują się małymi rozmiarami oraz dużą elastycznością warunków pracy. Wielkość urządzenia zależy od oczekiwanej wydajności. Są one wykonane z polipropylenu, co zapewnia wysoką odporność na korozję oraz wyposażone w pompę, system wentylacyjny i sterowanie elektryczne. Na życzenie Klienta mogą być wyposażone w mieszadło, miernik pH, programowalny sterownik oraz układ zbiorników z odczynnikami służącymi do realizacji pięciu operacji oczyszczania. Oczyszczalnie są wykonywane w wersji do obsługi ręcznej lub automatyczne.