• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Separacja oleju i oczyszczanie ścieków

Separacja oleju

Email Drukuj PDF

 

Płynne media technologiczne (w szczególności stosowane do mycia) są zanieczyszczone olejem, emulsją lub innymi substancjami unoszącymi się na powierzchni wody. Usuwanie tych zanieczyszczeń poprawia jakość medium oraz wielokrotnie przedłuża jego żywotność, czyli użyteczność.
Więcej…

Oczyszczanie ścieków przemysłowych

Email Drukuj PDF

 

Oferujemy proste oczyszczalnie przemysłowych ścieków technologicznych. Są to wsadowe (nieprzelotowe) urządzenia sorpcyjno-deemulgujące przeznaczone do degradacji odpadów ciekłych zanieczyszczonych emulsją, olejem, polimerami organicznymi, środkami powierzchniowo czynnymi, metalami ciężkimi, opiłkami metalowymi oraz szklanymi itp.
Więcej…