• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Ocena czystości powierzchni

Email Drukuj PDF
Ocenę czystości po myciu przeprowadza sie w dwu kategoriach:
- poziom pozostałości zanieczyszczeń stałych,
- poziomu pozostałosci zatłuszczenia.

W celu określenia poziomu pozostałości zanieczyszczeń stałych, elementy po myciu wybiórczo poddaje się badaniom laboratoryjnym. Element płucze się bardzo dokładnie czystym rozpuszczalnikiem, a następnie rozpuszczalnik filtruje się przez specjalne membrany testowe. Membrany są ważone na precyzyjnych wagach laboratoryjnych, a następnie zanieczyszczenia są obserwowane i mierzone pod mikroskopem. W ten sposób określa się wagę oraz wielkość pozostałych zanieczyszczeń i sprawdza, czy dotrzymany jest wcześniej zadany dopuszczalny poziom zanieczyszczeń tzn.:
- ilość mg zanieczyszczeń na 1 kg elementów, 1 element lub określoną powierzchnię,
- maksymalny wymiar zanieczyszczenia (również ilość) w mikrometrach na 1 kg elementów, 1 element lub określoną powierzchnię.

Oferujemy kompletne wyposażenie laboratoryjne do badań czystości:
- komory laminarne do obmywania natryskowego i ultradźwiękowe,
- wagi laboratoryjne,
- mikroskopy wraz z oprogramowaniem,
- jonizatory powietrza,
- suszarki do membran,
- membrany testowe,
- medium testowe (rozpuszczalnik),
- inne (pincety, naczynia, szalki Petriego, odzież ochronna itp.).

W celu określenia poziomu pozostałości zatłuszczenia, elementy po myciu wybiórczo poddaje się badaniom stopnia zatłuszczenia. Metoda ta opiera się na pomiarze napięcia powierzchniowego, a dokładniej swobodnej energii powierzchniowej materiału przez sprawdzanie kątów zwilżalności materiału cieczami probierczymi. Wartości określa się w mN/m (milinewton na metr). Przykładowo wartość dla zaolejonej powierzchni waha się w granicach 25 do 35 mN/m, a odtłuszczonej 38 do 70 mN/m. Pomiar przeprowadza się nanosząc na powierzchnię ciecze probiercze o przypisanej wartości w mN/m - z pojemniczka za pomocą pędzelka lub za pomocą "mazaka" wypełnionego taką cieczą. Jeżeli ciecz tworzy krople, oznacza to, że zatłuszczenie jest większe, a jeżeli zwilża powierzchnię jednolitą warstwą poziom odtłuszczenia został osiągnięty.

Oferujemy zestawy cieczy probierczych w postaci mazaków oraz pojemniczków (10, 100 i 250 ml) w zakresie 28 do 70 mN/m.