• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Urządzenia myjące

Email Drukuj PDF

 

Dobór odpowiedniego medium ma podstawowe znaczenie w technologii mycia i decydujący wpływ na efekt końcowy. Generalnie, zanieczyszczenia substancjami na bazie wody (np. emulsja) najskuteczniej usuwane są w urządzeniach pracujących z mediami wodorozcieńczalnymi, natomiast zanieczyszczenia olejem - w myjkach węglowodorowych.
Dysponujemy centrami testowymi, gdzie można przeprowadzić próby mycia i na podstawie wyników zaproponować właściwe rozwiązanie.
W ofercie posiadamy pełną gamę myjek i dlatego naszą filozofią jest dobór odpowiedniej technologii, a nie sprzedaż konkretnego produktu.

Konfiguracja urządzenia jest zawsze dobierana zgodnie z założeniami procesu oraz zadanym poziomem czystości. Precyzyjne mycie ostateczne stawia zupełnie inne wymagania niż proste mycie międzyoperacyjne. Urządzenie może być wyposażone w jeden lub kilka niezależnych zbiorników do odtłuszczania i wielokrotnego płukania. Cykl może kończyć się suszeniem gorącym powietrzem albo suszeniem w warunkach podciśnienia, co znacznie przyśpiesza operację, szczególnie w przypadku detali o skomplikowanej geometrii. W celu usprawnienia procesu usuwania zanieczyszczeń przylegających do powierzchni oraz usuwania z trudno dostępnych miejsc, w myjce mogą być zainstalowane promienniki ultradźwięków oraz pompy wymuszające silny przepływ i turbulencje. Wszystkie urządzenia wykonane są z materiałów i komponentów nierdzewnych, umożliwiają regulację temperatury mediów i czasu operacji oraz wyposażone są w filtry, separatory oleju i sterowniki elektroniczne.

Dobór odpowiednich preparatów umożliwia jednoczesne fosforanowanie z myciem oraz konserwację z płukaniem.

Ze względu na rodzaj zastosowanych mediów oferujemy myjki:
- wodne,
- na węglowodory alifatyczne,
- na węglowodory chlorowcopochodne (TRI i PER),
- na alkohole modyfikowane.
Wszystkie urządzenia, a w szczególności na TRI i PER, pracują w hermetycznym systemie zamkniętym i spełniają wymagania dotyczące standardów emisji zanieczyszczeń (LZO) do atmosfery.

Ze względu na metodę mycia oferujemy myjki:
- natryskowe,
- zanurzeniowe,
- kompaktowe umożliwiające mycie natryskowe i zanurzeniowe.

Ze względu na przemieszczanie wsadu oferujemy myjki:
- z jedną komorą roboczą, w której elementy podlegają kolejnym operacjom (mycie, płukanie, suszenie),
- wielokomorowe (wannowe), gdzie wsad jest przemieszczany na kolejne stanowiska (ręcznie lub automatycznie),
- tunelowe (pasowe i ślimakowe).